tao123
发布于

ui自动化如何设置首选语言呢?

ui自动化如何设置首选语言呢?没有找到设置项

73
3
0
0
3条评论
GoGo小鱼
GoGo小鱼
1
点赞 1
回复
x.
x.
1
点赞 1
回复
GoGo小鱼
GoGo小鱼
开源版会切到英文,企业版一优化,下次的开源更新后会优化好这个问题
点赞 1
回复